Požadavky:
– převedení 130 000 certifikátů z papírové do digitální podoby
– mechanismus, který bude kontrolovat, zda prodejna dodala na centrálu všechny certifikáty
– fultextové vyhledávání naskenovaných certifikátů podle ID certifikátů
– snížení nákladů na brigádníky, kteří dohledávají dokumenty

Řešení:
– použití skenerů ovládající technologii OCR
– ukládání naskenovaných dokumentů na centrální firemní úložiště
– nasazení produktové platformy Kofax RPA
– automatizace vybraných procesů
– zaškolení klíčového uživatele, který působí v oddělení jako konzultant

Výsledky a přínosy:
– veškerých papírových certifikátů do skladu
– jednoduché dohledání certifikátů při kontrole
– snížení personálních nákladů
– implementace kontrolní mechanismus, jestli byly doručeny všechny certifikáty s jednotlivých prodejen a některé se neztratily cestou na centrálu