preloader
Projekty

Požadavky:
– převedení 130 000 certifikátů z papírové do digitální podoby
– mechanismus, který bude kontrolovat, zda prodejna dodala na centrálu všechny certifikáty
– fultextové vyhledávání naskenovaných certifikátů podle ID certifikátů
– snížení nákladů na brigádníky, kteří dohledávají dokumenty

Řešení:
– použití skenerů ovládající technologii OCR
– ukládání naskenovaných dokumentů na centrální firemní úložiště
– nasazení produktové platformy Kofax RPA
– automatizace vybraných procesů
– zaškolení klíčového uživatele, který působí v oddělení jako konzultant

Výsledky a přínosy:
– veškerých papírových certifikátů do skladu
– jednoduché dohledání certifikátů při kontrole
– snížení personálních nákladů
– implementace kontrolní mechanismus, jestli byly doručeny všechny certifikáty s jednotlivých prodejen a některé se neztratily cestou na centrálu

Typ procesu:
– kooperace robotického brigádníka s uživatelem

Náročnost celkové práce v MD (analýzy, vývoje a testování) :
– MD / man-day = práce, kterou jeden člověk provede za jeden pracovní den
– analýza: 4 MD
– vývoj: 8 MD
– testování v provozu: 3 MD
– celkem: 15 MD

Měsíční úspora lidské práce:
– 60 hodin

Popis procesu:
– krabice s dokumenty dorazí na centrálu
– dokumenty naskenuje brigádník ve formátu „pdf“ na skeneru s funkcí OCR, která převede obrázek do elektronického textu
– robotický brigádník otevře nově naskenovaný dokument a extrahuje číslu certifikátu
– robotický brigádník vloží číslo do excelové tabulky s místem uložení a názvem naskenovaného dokumentu
– zjistí-li, že mu některý certifikát z prodejny chybí, upozorní uživatele e-mailem

Telefon:

+420 777 741 161

EMAIL:

info@www.itbros.cz

Adresa:

Zlín 760 01, Lazy V, 3882