Projekt

Požadavky: 
– správa 7 windows serverů
– správa a údržba SQL databází
– monitoring síťových prvků pomocí standardního SNMP protokolu
poskytování LVL 1 podpory - aplikace Office
– automatizace a doručení pravidelných aktualizací
– kompletní restrukturalizace uživatelských práv s ohledem na bezpečnost včetně vypnutí vzdáleného přístupu do vnitřní domény

Řešení: 
– centralizované zadávání ticketů od uživatelů
– sjednocení verzí Office aplikací a migrace na full-cloud. Odstranění nepodporovaných verzí office aplikací a hromadný deployment Office 365
– automatizovaná kontrola přístupnosti backupů interních i externích
– školení uživatelů vzhledem k bezpečnosti IT infrastruktury, školení o Phishingu, Spear Phishingu, konzultace s vedením společnosti pro zajištění maximálního zabezpečení včetně Disaster Recovery plánu
– kompletní revitalizace interní IT dokumentace
– zaškolení klíčového uživatele, který působí jako interní konzultant oddělení

Výsledky a přínosy: 
– díky zavedenému SLA jsou požadavky uživatelů řešeny nejpozději do druhého dne od zadání ticketu
– vedení společnosti má kompletní přehled nad IT infrastrukturou, poprvé od založení firmy má vedení kontrolu nad svým IT
– díky optimalizaci a serverů a částečné obměně uživatelských stanic byla zvýšena produktivita - SW na počítačích funguje bez zasekávání
– všichni zaměstnanci firmy jsou vždy předem informovaní o případných aktualizacích a znají přesný postup
– rapidní zrychlení procesu příjmu zboží díky optimalizaci SQL serveru a zavedení automatizace pro automatické vytvoření rozesílky u klíčových dodavatelů
– zavedení Single-Sign On do interních aplikací včetně zavedení MFA (Multi-Factor Authentication) pro zvýšení bezpečnosti
– automatizace procesu zavedení nového uživatele (vytvoření v AD, přiřazení do příslušných skupin, přiřazení licencí, nastavení Outlook klienta)

Počáteční časová náročnost na analýzu a zavedení nezbytných procesů: 
– MD / man-day = práce, kterou jeden člověk provede za jeden pracovní den
– analýza: 3 MD
– konfigurace: 6 MD
SLA:
– 4 hodiny odezva od nahlášení problému, vyřešení do druhého pracovního dne od nahlášení

Úspora lidské práce: 
– 14 hodin měsíčně