Požadavky: 

 • převod seznamu prodejen a souvisejících informací ze staré administrace webu do nové administrace webu 
 • založení přístupů do administrace informací pro jednotlivé managery prodejen 
 • získání GPS souřadnic jednotlivých prodejen z internetu a uložení do nové administrace webu 
 • navýšení kapacit přetíženého oddělení 

Řešení: 

 • robotický brigádník stáhne informace ze staré administrace webu a podle adresy prodejny zjistí GPS souřadnice 
 • veškeré shromážděné informace uloží do excelovské tabulky na centrální firemní úložiště 
 • nasazení produktové platformy Kofax RPA 
 • zaškolení klíčového uživatele, který působí v oddělení jako interní konzultant 

Výsledky a přínosy: 

 • přenesení všech prodejen do nové aplikace webu, protože vývojáři platformy na daný přenos neměli kapacity 
 • kontrola shromážděných informací o prodejnách pověřeným uživatelem = aktualizace všech informací 
 • navýšení kapacit přetíženého IT týmu