preloader
Projekty

Požadavky: 
– oddělení CRM chce vyzkoušet sběr zákazníků na webu přes double opt-in registraci
– zákazníci by měli před registrací vyplnit dotazník pro personifikaci
– aplikovat na novou skupinu zákazníku responzivní newslettery, nikoli celoobrázkové
– obsah newsletteru přizpůsobit chování příjemce z přechozí rozesílky
– realizace PoC nesmí snížit vývojové kapacity aktuálních vývojových týmů a minimálně zatížit zbytek oddělení
– na sběr double opt-in zákazníků, vyplnění dotazníků a rozesílku budou využity aplikace třetích stran, které nejsou ve firemní struktuře

Řešení: 
– zobrazování pop-up okna na webu přes nástroj exponea
– používání nástroje ecomail na double opt-in, dotazník, rozesílku a sledování chování zákazníka
– robotický brigádník odhlásí registrované zákazníky v aktuální rozesílce, aby na zákazníka nebyla vedena dvojí komunikace 
– vytvoření html komponentů, které robot skládá jako puzzle a plní je daty podle požadavků zákazníka
– nasazení produktové platformy Kofax RPA a Kofax OCR
– zaškolení klíčového uživatele, který působí jako interní konzultant oddělení

Výsledky a přínosy: 
– počet zákazníků registrovaných přes double opt-in je mnohonásobně menší, tudíž je databáze méně finančně náročnější
– menší množství rozeslaných newsletterů vede k nižším finančním nákladům na rozesílku
– rozesílka nám pomohla vytvořit segmenty našich zákazníků a přiřadit k nim tematické články a produkty, které dané zákazníky zajímají
– automatizace tvorby newsletteru snížila čas tvorby na 20 % aktuálního času napříč odděleními
– díky automatizaci tvorby newsletteru můžeme tvořit více personifikovaného obsahu, který zajišťuje více prokliků, otevření a obratu na jednom newsletteru v řádech 100 %
– snížení chybovosti v obsahu a značkování v rámci newsletteru
– proces tvorby více zaměřen více na potřeby zákazníka než na propagaci firmy
– navýšení produkce unikátních newsletterů za týden z 8 na 56

Typ procesu: 
– kooperace robotického brigádníka s uživatelem

Náročnost celkové práce v MD (analýzy, vývoje a testování) : 
– MD / man-day = práce, kterou jeden člověk provede za jeden pracovní den
– analýza: 8 MD
– vývoj: 16 MD
– testování v provozu: 6 MD
– celkem: 30 MD

Úspora lidské práce na 1 newsletteru: 
– 31 hodin

Popis procesu: 
– uživatel zadá do excelové tabulky matche produktů a odkazy na články
– robotický brigádník z excelové tabulky zjistí match a dohledá produkt na www.datart.cz, odkud vytáhne název produktu, obrázek, popis, odkaz na produkt a aktuální cenu, v případě že najde odkaz na článek, vytáhne nadpis článku, hlavní obrázek a krátký dopis
– všechna data vloží do HTML a vytvoří responzivní newsletter 
– označí všechny odkazy, aby bylo možné rozpoznat, jaký příjemce na co klikl
– uživatel dostane k dispozici výsledný newsletter a po souhlasu robotický brigádník provede rozesílku
– robotický brigádník zjistí, o co jednotliví příjemci projevili zájem, tyto informace uloží k příjemci do profilu, aby další rozesílka obsahovala jenom to, co ho zajímá
– robotický brigádník průběžně připravuje reporty prokliků, otevření a obratu všech rozesílek

Telefon:

+420 777 741 161

EMAIL:

info@www.itbros.cz

Adresa:

Zlín 760 01, Lazy V, 3882