Požadavky:
– oddělení CRM chce vyzkoušet sběr zákazníků na webu přes double opt-in registraci
– zákazníci by měli před registrací vyplnit dotazník pro personifikaci
– aplikovat na novou skupinu zákazníku responzivní newslettery, nikoli celoobrázkové
– obsah newsletteru přizpůsobit chování příjemce z přechozí rozesílky
– realizace PoC nesmí snížit vývojové kapacity aktuálních vývojových týmů a minimálně zatížit zbytek oddělení
– na sběr double opt-in zákazníků, vyplnění dotazníků a rozesílku budou využity aplikace třetích stran, které nejsou ve firemní struktuře

Řešení:
– zobrazování pop-up okna na webu přes nástroj exponea
– používání nástroje ecomail na double opt-in, dotazník, rozesílku a sledování chování zákazníka
– robotický brigádník odhlásí registrované zákazníky v aktuální rozesílce, aby na zákazníka nebyla vedena dvojí komunikace
– vytvoření html komponentů, které robot skládá jako puzzle a plní je daty podle požadavků zákazníka
– nasazení produktové platformy Kofax RPA a Kofax OCR
– zaškolení klíčového uživatele, který působí jako interní konzultant oddělení

Výsledky a přínosy:
– počet zákazníků registrovaných přes double opt-in je mnohonásobně menší, tudíž je databáze méně finančně náročnější
– menší množství rozeslaných newsletterů vede k nižším finančním nákladům na rozesílku
– rozesílka nám pomohla vytvořit segmenty našich zákazníků a přiřadit k nim tematické články a produkty, které dané zákazníky zajímají
– automatizace tvorby newsletteru snížila čas tvorby na 20 % aktuálního času napříč odděleními
– díky automatizaci tvorby newsletteru můžeme tvořit více personifikovaného obsahu, který zajišťuje více prokliků, otevření a obratu na jednom newsletteru v řádech 100 %
– snížení chybovosti v obsahu a značkování v rámci newsletteru
– proces tvorby více zaměřen více na potřeby zákazníka než na propagaci firmy