Požadavky:
Oddělení financí pro jednu naši firmu zpracuje přes 35 000 dodavatelských faktur od 2 000 dodavatelů za rok . Tj. 80 % faktur ichází e-mailovou přílohu s elektronickou vrstvou textu20 % faktur je nutno naskenovat z papírových dopisů Ročně exponenciálně roste počet faktur, proto je nutné navýšit kapacity finančního oddělení 
 
Řešení: 
– přesměrovat kopie emailů od jednotlivých dodavatelů robotickému brigádníkovi 
– ten bude mít přístup do aplikace SAP a do složky skeneru, kam se ukládají naskenované faktury 
– nasadit produktové platformy Kofax RPA a Kofax OCR 
– zaškolit klíčového zaměstnance, který působí v oddělení jako interní konzultant 
 
Výsledky a přínosy: 
– 90% automatizace procesu zadávání přijetých dodavatelských faktur 
 nezpracované dodavatelské faktury jsou poslány na pověřenou osobu 
– pokud má robotický brigádník nezpracované dodavatelské faktury, je zaškolen na následný postup 
– navýšení kapacit finančního oddělení 
– snížení chybovosti v daném procesu